Monday, July 19, 2010

Sisipan 1


DEFINISI TASAWWUF

Menurut Syaikh Husin- al-Sofa’ ertinya bersih, jernih, hening sesuatu dari najis dan kotor yang hissi dan maknawi. Ertinya membersih dari dosa zahir seperti mencuri,mengumpat,fitnah dan sebagainya dan suci dari dosa batin seperti hasad,takbur,riya’,sangka buruk dan sebaginya.

Definisi menurut Syakh Amin al-Kurdi ilmu tasawuf ialah ilmu yang dapat mengetahui tentang keadaan jiwa manusia baik dan buruknya, dan cara-cara membersihkan daripada sifat yang tercela dan menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji serta cara menuju kepada Allah.

sumber:
http://tasawwufal-islami.blogspot.com

No comments:

Post a Comment